Bij Kinderopvang beertje Olli staat de ontwikkeling van het kind centraal. Er wordt naar ieder kind gekeken en aangesloten bij de behoeftes van het individu. Het is van belang dat een kind zich binnen de opvang op zijn of haar gemak voelt. Wanneer dit niet het geval is, kan een kind zich niet optimaal ontwikkelen en zal het niet goed tot spelvorm komen. Om hier een bijdrage in te leveren, streeft Kinderopvang beertje Olli naar een positieve benadering.

Rust en regelmaat spelen binnen de opvang een grote rol. Door het creëren van rust, kan een kind zich op zijn of haar eigen tempo op elk gebied ontwikkelen. Regelmaat zorgt voor structuur, zodat het kind weet waar het aan toe is, dit door middel van een vast dagritme.

Om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren, werkt Kinderopvang beertje Olli met thema’s. Iedere 4 weken staat er één thema centraal wat inzoomt op de 4 ontwikkelingsgebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, fysieke en motorische ontwikkeling en de morele ontwikkeling afgestemd op de leeftijd en behoeftes van het kind.